Fra Sortland
Bilder fra Sortland, den blå byen i Nordland. Min fars slekt, Aandstad, kommer fra Åndstad, Hadseløya, som ligger litt sør for Sortland. Jeg føler ro i dette landskapet, i dette mangfoldige lyset. Fjellene, fjorden, steinene som er ryddet bort i hardt arbeid for å jobbe frem fruktbar jord. Refleksjoner over generasjoners innsats.